Yunan Mitolojisi-3

TrK Mehmet

Onbaşı
Level 1 ( 1X )


0.00231401 LTC
  • 0.00000000 LTC  
  • #1
PAN
Pan ve Çoban Daphnis

Pan, Yunan mitolojisi'nde kırın, satirlerin veçobanların tanrısıdır. Bu tanım, Pan'ı doğa ile doğrudan ilişkili kıldığı için pastoral bir nitelik arzetse de Pan'ın bütün mitoslarda yarı keçi yarı insan suretinde tasvir edilmesi onu korkutucu bir figür haline getirmiştir. Öyle ki Pan, kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp görüntüsüyle insanları korkuttuğu için panik sözcüğüne de ilham kaynağı olmuştur.Pan, çoban tanrısı olduğu için ürkütücü görüntüsü ile zıtlık arzedecek şekilde kaynaklarda çoğunlukla kırlarda dolaşıp flüt çalan, sevimli bir figür olarak betimlenir. Ancak Pan, birçok kaynakta çığlık atarak düşmanlarını kaçırma, panik ettirme yeteneğine sahip olarak tanımlanmıştır.Tanrı Pan, Behçet Necatigil'in "100 Soruda Mitologya" adlı eserinde şöyle tanımlanmaktadır: "Dağlık Arkadia'da küçükbaş hayvanların, çobanların tanrısı. Keçi ayaklı Pan, Hermes'in oğludur. Tanrıların, çokluk insan kılığında değil de hayvan kılığında düşünüldüğü ilk zamanlarda Pan da keçi kafalıydı; sonradan bu keçi kafasından sadece boynuzlar ve sakal alıkonarak, yüzü insan yüzü oldu."Pan, ayrıca Dünya nimetlerine düşkünlüğün, cinselliğin ve hazcılığın da simgesidir. Pan'ınhedonist yönü, çağdaş dünya edebiyatının roman türündeki önemli postmodern eserlerinden da biri olarak nitelendirilen Tom Robbins'in Parfümün Dansı adlı romanında yoğun olarak işlenmiştir. Pan, bu romanda insanların, kendi doğalarıyla uyuşacak şekilde dans, müzik, aşk ve cinsellikleilgilenmek yerine dünyada daha fazla güç sahibi olmak ya da cennete kabul edilmek için çalışmaları ve Aristo ileİsa'ya inanmaları yüzünden gücünü yitirmiş olan bir tanrı olarak nitelendirilir. Pan sahip olduğu güçle insanlann yüreğine büyük bir korku saldığından "panik" sözcüğü onun adından gelir.


Nymphler

Hylas ve Nemfleri anlatan bir John William Waterhousetasviri.

Nymphler (Nymphe veya Türkçe nemf, nimf ya da diğer bir deyişle "peri" olarak da anılırlar) Yunan Mitolojisi'nde yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlıklardır. Ölümsüz değillerdir ama tanrılar gibi ambrosia ile beslendiklerinden çok uzun yıllar yaşarlar ve hep genç ve güzel kalırlar.Ambrosia balımsı bir maddedir ve uzun yıllar yaşamı sağlar doğurganlık ve zariflik simgesidirler. Mitlerde genellikle güzellikleri yüzünden başlarından geçenler anlatılır, genel olarak perilerin güzelliğine vurgu yapılır.

Çok sayıda nemf türü vardır ve bunlar yaşadıkları yerlere göre ayrı adlar alırlar. Oreadlar dağlarda,Naiadlar akarsularda, Dryadlar meşe ağaçlarındalimnadeslar göllerde crinaealar çeşmelerdepegaeaeler kaynaklarda potameidesler nehirlerdeelionomaeler bataklıklarda yaşarlar.Oreadlar ve Dryadlar doğanın bir parçası oldukları için satirler bu nemflerin hayranıdır.


Yunan Deniz Tanrıları Amphitrite: Deniz Dibi Tanrıçası ve Deniz Tanrıçalarının Tanrıçası/Poseidon'un karısı Glaukos: Alt Sınıf Deniz Tanrısı Leukothea:, Deniz Tanrıçası Doris:Deniz Tanrıçası Nereus :Deniz Tanrısı Okeanides:, Oceanids Küçük Deniz Tanrıçası veya Su PerisiPalaemon:::: Küçük Deniz Tanrısı İlk Suların TanrısıPontos,::pontus Deniz Tanrısı (Titan)Poseidon Okyanusların Tanrısı, Deniz Tanrılarının Tanrısı Proteus: Deniz Yaratıklarının Çobanı Triton: Küçük Deniz Tanrısı Okeanos,::Oceanus Dünyayı çevreleyen sularThetis: Diğer bir deniz tanricasi.

 

Bu konudan TrK Mehmet isimli kullanıcıya 0.00017040 Litecoin verilmiştir

Benzer konular

Üst