Kompozisyon nedir, nasıl yazılır?

peneplend

Onbaşı
Level 1 ( 1X )


0.00180026 LTC
  • 0.00000000 LTC  
  • #1
Kompozisyon yazarın hayal gücünü kâğıda yansıtarak bir konuyu anlatma gayretidir. Bir şeyleri okura anlatabilme gayreti beraberinde bazı kurallar gerektirir. Bu nedenle kompozisyon yazarken de bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Kompozisyon üç ana bölümden oluşur. Her bölümün kendine göre kuralları vardır. Giriş, gelişme ve sonuç olarak adlandırılan; 3 bölümünün her biri kendi içinde kural bütünlükleri taşır. Genel olarak kompozisyon yazarken çok uzun cümlelerin kurulmamasına dikkat etmek gerekir. Bu aynı zamanda anlatım bozukluğu oluşturabilir. Tıpkı aynı kelimeleri tekrar etmek, çok uzun cümleler kurmak, yazım hataları yapmak, örneklerle konuyu zenginleştirmemek, argo söylemler kullanmak, imla ve noktalama kurallarına dikkat etmemek, başlıksız kompozisyon sunmak, yazı düzenine önem vermemek, kâğıdı doğru kullanmamak, özgün ifadeleri ertelemek, konu dışına taşmak ve gözlemleri yerinde sunmamak gibi hatalar kompozisyonun ilerleyişini, ahengini yok edebilir. Peki tüm bu anlattıklarımızı aklımızda tutarak kompozisyonun 3 bölümü olan giriş ve gelişme sonuç bölümlerinde ne yapmak, nasıl yazmak gerekir?


Giriş bölümü o kompozisyonda okura aslında kompozisyonu yazanın ne anlatmak istediğini özetlediği ana bölümdür. Bu bölüm aynı zamanda gelişme bölümünde nelerin işleneceğini dair de okuyucuya bilgi verir. Ayrıntılar bu bölümde yoktur. Bu bölüm sadece kısa bir tanımlamadır. Kısa net cümlelerle anlatılmak istenen yere doğru bu bölüm adeta metne bir kapı açar. Gelişme bölümünde ise anlatılmak istenen konu açıklanmaya çalışılır. Burada konuya yönelik örnekler verilir. Konunun anlaşılmasına yönelik toplum genelinde bilinen atasözleri, deyişler gözlemler, söz kalıpları bu bölümde daha kolaylıkla kullanılır. Burada paragraflar önemlidir. Paragrafların geçişleri konunun anlaşılması için özenle oluşturulmalıdır. Gelişme bölümü olayın örgüsünü de taşıyan ana iskelet yapısıdır. Eğer burada konu netlikle anlatılmazsa, doğru sonuca da varılamaz ve kompozisyon sağlıklı olarak sonuçlandırılamaz. Giriş bölümünde bu anlatılacaktır denilen konunun detaylarına gelişme bölümünde yer verilir. Burada deneyimlerden, fikirlerinden, örneklerden bahsedebilir. Aynı zamanda konu ile ilgili bir tez varsa yine gelişme bölümünde savunulacaktır. Gelişme bölümünün tamamlanmasının ardından sonuç bölümü gelir. Sonuç bölümü konunun bağlandığı, açıklık getirildiği, özetlendiği bölümdür. Bu bölümde artık açıklamalar yer almaz. Örnekler verilmez ve genellikle bu bölüm tek paragraftan oluşur. Konuya gereken noktayı koyar. Bu bölüm ne çok uzun ne de kısa olmalıdır. Gereken hassasiyet sonuç bölümüne gösterilmezse, gelişme bölümünde anlatılanlar havada kalacak ve okuyucu konuda anlatılmak istenenlere yabancı kalacak, ikna olmayacaktır. Kompozisyon anlatıda bir bütünlük eseridir. Hem yazarın ifadelerine hem de yaygın olarak bilineni, anlaşılanı sunar. Bunun için yazma kabiliyetini geliştirmek isteyen kişilerde yazma eylemine kompozisyon deneyimleri yol gösterecektir. Kompozisyon yazı yazmanın adeta abc’sidir.
 

Bu konudan peneplend isimli kullanıcıya 0.00014560 Litecoin verilmiştir

Benzer konular Forum Tarih
ahmet.esen Türkçe Edebiyat 0 77
Mustafuslu_ Türkçe Edebiyat 0 89

Benzer konular

Üst