Dil nedir ?

Seher Akkoyun

Er
Level 1 ( 1X )


0.00029367 LTC
  • 0.00000000 LTC  
  • #1
Dilin insanlar tarafından merak edildiği ve nihayetinde bu konunun bir bilim dalı olarak ortaya çıktığı dönemlerden bu yana "dil nedir?" sorusuna çok farklı tanımlar yapılmıştır. Yapılan tanımların hemen hepsi dili bir yönüyle ele almış, değerlendirmiş ve onun ne olduğuna dair tarifler yapmaya çalışmıştır. Dil tanımlarının farklı oluşunun temel nedeni, dilin durağan bir olgu olmamasından ve yeni özelliklerinin bir süreç içerisinde fark edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Dil canlıdır; değişir, gelişir, başka dilleri etkiler, etkilenir ve bazen de onu kullanan insan kalmayınca ölür.
Geniş ele alınınca dil canlilarin duygularını, düşüncelerini, güdülerini doğrudan veya dolaylı olarak anlatabilmelerine yarayan bir iletişim aracıdır. İletişim sadece insanlara özgü bir nitelik olmadığı için , bu tanım evrendeki bütün canlılar için ortak bir olguyu bize anlatır. Bugün için bitkilerin, hayvanların, doğayı oluşturan diğer nesnelerin, mikro organizmaların birbirleriyle bir iletişim içinde oldukları bilimsel verilerle ortaya konmuştur. Bu canlılar yaydıkları kokularla, çıkardıkları seslerle, oluşturdukları davranış biçimleriyle , renk değiştirmeleriyle kendi türlerine birşeyler anlatırlar. Bu hüzden dil aslında evrensel bir olgudur . Bu evrenselliği yalnızca insanlar için düşünmek yetersiz kalır çünkü diğer canlılarda iletişim halindedirler ve olmayada devam edecekler.
 

Bu konudan Seher Akkoyun isimli kullanıcıya 0.00006560 Litecoin verilmiştir

Benzer konular Forum Tarih
peneplend Türkçe Edebiyat 0 48

Benzer konular

Üst